Skip to main content

Publications of the Author

Martin Kompiš
Number of publications: 4

2015

Kompiš, M. (2015). Zahavi, D.: Self and Other: Exploring Subjectivity, Empathy and Shame. Filozofia, 70(6), 485-488. Retrieved de http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2015/6/485-488.pdf

2013

Kompiš, M. (2013). Ajvaz, M.: Cesta k pramenům smyslu. Genetická fenomenologie Edmunda Husserla. Filozofia, 68(9), 814-815. Retrieved de http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2013/9/814-815.pdf
Adámal, J., Galovičová, L., Klimová, I., Kompiš, M., & Vacek, M. (2013). Správa z desiateho ročníka konferencie z cyklu Povaha súčasnej filozofie a jej metód. Filozofia, 68(6), 544-547. Retrieved de http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2013/6/544-547.pdf
Kompiš, M. (2013). Správa z medzinárodného vedeckého podujatia Man and Animal, between Anthropology and Phenomenologies. Filozofia, 68(2), 178-179. Retrieved de http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2013/2/178-179.pdf