Skip to main content

Volume 67 (2012), 2

Discussions - Polemics

(Original title: Goodmanova záhada vyriešená?)
Filozofia, 67 (2012), 2, 136-140.
File to download: PDF
(Original title: Môže skeptik skutočne pochybovať o všetkom? (Odpoveď M. Taligovi))
Filozofia, 67 (2012), 2, 141-146.
File to download: PDF
(Original title: Poznámky ku skepticizmu alebo Čo spochybňuje, a čo nespochybňuje skeptik)
Filozofia, 67 (2012), 2, 147-159.
File to download: PDF