Skip to main content

Publications of the Author

Róbert Maco
Number of publications: 16

2023

Maco, R. . (2023). Medzinárodná konferencia: Naturalizmus ako univerzálny filozofický program, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave. Filozofia, 78(5), 401-403. Retrieved from https://www.sav.sk/journals/uploads/051615438%20Maco.pdf

2022

Maco, R. . (2022). Fyzika a naturalistická filozofia: fyzikálne a filozofické aspekty kalibračného princípu. Filozofia, 77(9), 694-710. https://doi.org/https://doi.org/10.31577/filozofia.2022.77.9.3

2020

Maco, R. . (2020). VERHAEGH, Sander: Working from Within: The Nature and Development of Quine᾿s Naturalism. Filozofia, 75(9), 804 – 807. https://doi.org/https://doi.org/10.31577/filozofia.2020.75.9.6
Maco, R. . (2020). MAUDLIN, Tim: Philosophy of Physics: Quantum Theory. Filozofia, 75(6), 500-504. https://doi.org/https://doi.org/10.31577/filozofia.2020.75.6.6
Maco, R. . (2020). Od častíc k poliam: ontologické otázky fyziky. Filozofia, 75(6), 431 – 445. https://doi.org/https://doi.org/10.31577/filozofia.2020.75.6.1

2018

Maco, R. . (2018). Filozofia je mŕtva. Nech žije fyzika!. Filozofia, 73(4), 269-281. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2018/4/269-281.pdf

2016

Maco, R. . (2016). Intuícia v matematike. Filozofia, 71(9), 746-758. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2016/9/746-758.pdf
Maco, R. . (2016). Kanichová, R.: Nemecká filozofická terminológia. Štruktúrno-funkčná analýza. Filozofia, 71(7), 617-621. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2016/7/617-621.pdf

2015

Maco, R. . (2015). Matematické objekty: nálezy, alebo vynálezy?. Filozofia, 70(7), 518-530. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2015/7/518-530.pdf

2012

Chabada, M. ., Maco, R. ., Marcelli, M. ., & Mičaninová, M. . (2012). Preklad odborného textu ako vedecká práca. Filozofia, 67(10), 848-851. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2012/10/848-851.pdf