Skip to main content

Volume 67 (2012), 2

Reviews

(Original title: Hrubec, M.: Od zneuznání ke spravedlnosti. Kritická teorie globální společnosti a politiky)
Filozofia, 67 (2012), 2, 170-173.
File to download: PDF
(Original title: Pavlincová, H.: Karel Vorovka. Cesta matematika k filosofii)
Filozofia, 67 (2012), 2, 174-176.
File to download: PDF
(Original title: Peregrin, J.: Člověk a pravidla. Kde se berou rozum, jazyk a svoboda)
Filozofia, 67 (2012), 2, 177-179.
File to download: PDF