Skip to main content

Volume 67 (2012), 10

Reviews

(Original title: Pichler, T.: Etnos a polis. Zo slovenského a uhorského politického myslenia)
Filozofia, 67 (2012), 10, 852-854.
File to download: PDF
(Original title: Novosád, F.: Útržky o Slovensku. Apolitické úvahy o súčasnosti)
Filozofia, 67 (2012), 10, 854-857.
File to download: PDF
(Original title: Heider, D.: Suárez a jeho metafyzika. Od pojmu jsoucna přes transcendentální jednotu k druhům transcendentální jednoty)
Filozofia, 67 (2012), 10, 857-859.
File to download: PDF