Skip to main content

Volume 67 (2012), 10

Scientific Events

(Original title: Správa z konferencie Filozofické reakcie na Francúzsku revolúciu (1789))
Filozofia, 67 (2012), 10, 860-861.
File to download: PDF
(Original title: Klasická taoistická teória bytia ako zaujímavá inšpirácia pre súčasnosť (správa z troch vedeckých podujatí))
Filozofia, 67 (2012), 10, 861-863.
File to download: PDF
(Original title: Správa z konferencie SFZ Ľudská prirodzenosť: rozum, vôľa, cit (k 300. výročiu narodenia J.-J. Rousseaua))
Filozofia, 67 (2012), 10, 863-865.
File to download: PDF