Skip to main content

Publications of the Author

Peter Volek
Number of publications: 19

2021

Volek, P. . (2021). DAVID SVOBODA: Metafyzika vztahů. Tomáš Akvinský a vybraní autoři tomistické tradice. Filozofia, 76(4), 312 – 314. https://doi.org/https://doi.org/10.31577/filozofia.2021.76.4.7

2018

Volek, P. . (2018). Metódy metafyziky a prírodných vied − o ich podobnostiach a odlišnostiach. Filozofia, 73(5), 345-355. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2018/5/345-355.pdf

2017

Volek, P. . (2017). Tomistický smer kresťanskej filozofie v dialógu svetonázorov. Filozofia, 72(3), 215-227. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2017/3/215-227.pdf

2016

Volek, P. . (2016). Sousedík, S.: Kosmologický důkaz Boží existence v životě a myšlení. Filozofia, 71(6), 533-536. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2016/6/533-536.pdf

2012

Volek, P. . (2012). Heider, D.: Suárez a jeho metafyzika. Od pojmu jsoucna přes transcendentální jednotu k druhům transcendentální jednoty. Filozofia, 67(10), 857-859. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2012/10/857-859.pdf

2011

Volek, P. . (2011). Predmety ako substancie. Filozofia, 66(4), 367-373. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2011/4/367-373.pdf
Volek, P. . (2011). Vplyv aristotelizmu pri vysvetľovaní konania u Tomáša Akvinského a Rajmunda Lulla. Filozofia, 66(1), 11-23. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2011/1/11-23.pdf

2010

Volek, P. . (2010). Ľudské embryá ako indivíduá a osoby. Filozofia, 65(6), 538-551. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2010/6/538-551.pdf
Volek, P. . (2010). Polkinghorne, J.: Jeden svet. Vzájomné pôsobenie medzi vedou a teológiou. Filozofia, 65(6), 609-611. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2010/6/609-611.pdf

2007

Volek, P. . (2007). Postoj k ľudským embryám. Filozofia, 62(8), 734-739. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2007/8/734-739.pdf