Skip to main content

Volume 50 (1995), 1

Reflections - Essays

(Original title: Vzďaľovanie v zradnej krajine znakov)
Filozofia, 50 (1995), 1, 30-36.
File to download: PDF
(Original title: Marginália k idei pokroku v americkej sociálnej filozofii a sociológii)
Filozofia, 50 (1995), 1, 37-40.
File to download: PDF