Skip to main content

Volume 50 (1995), 1

Reviews

(Original title: Jest, jestvovanie, jestvujúcno (E. Lévinas))
Filozofia, 50 (1995), 1, 61-63.
File to download: PDF
(Original title: Ľudská sexualita a mýtus civilizácie (H. P. Duerr))
Filozofia, 50 (1995), 1, 64-65.
File to download: PDF