Skip to main content

Volume 45 (1990), 6

Reviews

(Original title: Európska tradícia a fenomén disidentstva)
Filozofia, 45 (1990), 6, 757-760.
File to download: PDF
(Original title: Filozofické východiská sociologických teórií)
Filozofia, 45 (1990), 6, 760-763.
File to download: PDF