Skip to main content

Volume 45 (1990), 6

Philosophical problems of translation

(Original title: Staročínske konfuciánske filozofické texty obdobia „Bojujúcich štátov“ a ich literárny preklad)
Filozofia, 45 (1990), 6, 688-697.
File to download: PDF
(Original title: Teória básnického prekladu)
Filozofia, 45 (1990), 6, 698-701.
File to download: PDF