Skip to main content

Volume 40 (1985), 6

Views

(Original title: Východiská a prístupy k prognózovaniu vo sfére kultúry)
Filozofia, 40 (1985), 6, 722-728.
File to download: PDF
(Original title: Miesto a úloha tradícií v spoločenskom vývoji)
Filozofia, 40 (1985), 6, 729-737.
File to download: PDF