Skip to main content

Volume 40 (1985), 6

Discussion

(Original title: Dialektika výrobných síl a výrobných vzťahov a jej vzťah k formulovaniu kategórie „kultúra“)
Filozofia, 40 (1985), 6, 740-747.
File to download: PDF