Skip to main content

Volume 40 (1985), 6

Scientific Life

(Original title: Správa o medzinárodnej konferencii k 100. výročiu narodenia G. Lukácsa)
Filozofia, 40 (1985), 6, 748-750.
File to download: PDF
(Original title: Nový časopis „Teorie socialismu“)
Filozofia, 40 (1985), 6, 751.
File to download: PDF