Skip to main content

Volume 39 (1984), 3

Reviews

(Original title: Miesto a funkcia človeka v socialistickej spoločnosti)
Filozofia, 39 (1984), 3, 376-382.
File to download: PDF
(Original title: Monografia o spoločenskom poznaní)
Filozofia, 39 (1984), 3, 382-385.pdf.
File to download: PDF
(Original title: Ku kritike buržoáznej ideológie)
Filozofia, 39 (1984), 3, 385-388.
File to download: PDF
(Original title: Spoločenský pokrok a sloboda)
Filozofia, 39 (1984), 3, 388-389.
File to download: PDF