Skip to main content

Volume 39 (1984), 2

Scientific Life

(Original title: Sympó:zium o súčasných buržoáznych teóriách)
Filozofia, 39 (1984), 2, 260-262.
File to download: PDF
(Original title: Kritika súčasných buržoáznych metodologických koncepcií)
Filozofia, 39 (1984), 2, 262-264.
File to download: PDF