Skip to main content

Volume 39 (1984), 2

Reviews

(Original title: Nové prístupy k skúmaniu človeka)
Filozofia, 39 (1984), 2, 265-268.
File to download: PDF
(Original title: Sociálny determinizmus a vedeckotechnický pokrok)
Filozofia, 39 (1984), 2, 268-271.
File to download: PDF