Skip to main content

Publications of the Author

František Novosád
Number of publications: 57

2013

Novosád, F. (2013). Subjektivita a formy koordinácie. Filozofia, 68(Mimoriadne číslo 1), 170-174. Retrieved de http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/prilohy/2013/1/170-174.pdf

2011

Novosád, F. (2011). Henrich, D.: Werke im Werden. Über die Genesis philosphischer Einsichten. Filozofia, 66(9), 944-947. Retrieved de http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2011/9/944-947.pdf
Novosád, F. (2011). Gordon, P. E.: Continental Divide: Heidegger, Cassirer, Davos. Filozofia, 66(8), 822-825. Retrieved de http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2011/8/822-825.pdf

2008

Novosád, F. (2008). Karol Marx a Friedrich Nietzsche o politike teatrálnosti. Filozofia, 63(9), 741-749. Retrieved de http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2008/9/741-749.pdf
Novosád, F. (2008). Za Andrejom Kopčokom: Filozof proti nepriazni doby. Filozofia, 63(6), 557-559. Retrieved de http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2008/6/557-559.pdf

2007

Novosád, F. (2007). Slovenské trápenia s psychoanalýzou (A. Bžoch). Filozofia, 62(7), 642-645. Retrieved de http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2007/7/642-645.pdf
Novosád, F. (2007). Igor Hrušovský v päťdesiatych rokoch. Filozofia, 62(6), 535-541. Retrieved de http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2007/6/535-541.pdf

2001

Novosád, F. (2001). Vôľa k rozumu proti vôli k moci (Štúrova rozprava o nemeckej ideológii alebo pokus o ideologickú prevenciu). Filozofia, 56(9), 631-635. Retrieved de http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2001/9/631-635.pdf
Novosád, F. (2001). Metafrfloš a jeho palica (Niekoľko zlostných poznámok o "náhradných" problémoch hĺbkomerača Ladislava Kvasza). Filozofia, 56(3), 187-193. Retrieved de http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2001/3/187-193.pdf

1999

Novosád, F. (1999). Stretávanie sa kultúr alebo vyrovnávanie sa s inakosťou. Filozofia, 54(10), 762-766. Retrieved de http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1999/10/762-766.pdf