Skip to main content

Volume 38 (1983), 5

Reviews

(Original title: Antológia českej a slovenskej filozofie)
Filozofia, 38 (1983), 5, 647-649.
File to download: PDF
(Original title: Monografia o českom pozitivizme)
Filozofia, 38 (1983), 5, 650-653.
File to download: PDF
(Original title: Príspevok ku kritike súčasnej buržoáznej filozofie)
Filozofia, 38 (1983), 5, 653-656.
File to download: PDF