Skip to main content

Volume 38 (1983), 5

Discussion

(Original title: Niekoľko poznámok k princípu názornosti a k metodike1 vyučovania marxisticko-leninskej filozofie na vysokých školách)
Filozofia, 38 (1983), 5, 639-643.
File to download: PDF