Skip to main content

Publications of the Author

Vladimír Cirbes
Number of publications: 17

1989

Cirbes, V., & Viceník, J. (1989). Za nové iniciatívy filozofického myslenia. Filozofia, 44(1), 3-8. Retrieved de http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1989/1/3-8.pdf

1987

Cirbes, V. (1987). Veľký október a revolučnosť našich dní. Filozofia, 42(4), 417-423. Retrieved de http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1987/4/417-423.pdf

1985

Cirbes, V. (1985). Straníckosť filozofie — základný a trvalý predpoklad jej revolučnej funkcie. Filozofia, 40(5), 529-534. Retrieved de http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1985/5/529-534.pdf
Cirbes, V., & Šíma, R. (1985). Za vyššiu efektívnosť filozofického bádania. Filozofia, 40(1), 3-11. Retrieved de http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1985/1/3-11.pdf

1983

Cirbes, V. (1983). XVII. svetový filozofický kongres. Filozofia, 38(6), 745-750. Retrieved de http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1983/6/745-750.pdf
Cirbes, V. (1983). Február 1948 a revolučnosť dnešných dní. Filozofia, 38(2), 135-140. Retrieved de http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1983/2/135-140.pdf

1982

Cirbes, V. (1982). Živý, inšpirujúci a mobilizujúci ideový odkaz. Filozofia, 37(5), 587-595. Retrieved de http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1982/5/587-595.pdf
Sirácky, A., & Cirbes, V. (1982). Filozofia v ideologickom zápase súčasného sveta. Filozofia, 37(1), 2-9. Retrieved de http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1982/1/2-9.pdf

1981

Cirbes, V. (1981). XVI. zjazd KSČ a aktuálne úlohy nášho filozofického frontu. Filozofia, 36(5), 481-492. Retrieved de http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1981/5/481-492.pdf
Cirbes, V. (1981). Dialektika sociálno-ekonomického, vedecko-technického a ľudského rozvoja v procese výstavby rozvinutého socializmu. Filozofia, 36(1), 3-16. Retrieved de http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1981/1/3-16.pdf