Skip to main content

Volume 38 (1983), 1

Scientific Life

(Original title: Seminárne sústredenie učiteľov marxisticko-leninskej filozofie vysokých škôl v ČSSR)
Filozofia, 38 (1983), 1, 91-94.
File to download: PDF
(Original title: Medzinárodné sympózium k dialektike teoretického po­znania)
Filozofia, 38 (1983), 1, 95-97.
File to download: PDF
(Original title: K aktuálnym otázkam filozofie kultúry)
Filozofia, 38 (1983), 1, 97-100.
File to download: PDF