Skip to main content

Publications of the Author

Ján Šlosiar
Number of publications: 9

2001

Šlosiar, J. . (2001). Tolerancia - brána k postmodernému mysleniu? (V. Seiler - B. Seilerová). Filozofia, 56(3), 210-212. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2001/3/210-212.pdf

1998

Šlosiar, J. . (1998). Kríza filozofie - filozofia krízy (prvé výročné stretnutie Slovenského filozofického združenia). Filozofia, 53(1), 54-55. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1998/1/54-55.pdf

1997

Šlosiar, J. . (1997). Hegel v štúrovských národno-emancipačných iniciatívach (R. Dupkala). Filozofia, 52(1), 71-72. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1997/1/71-72.pdf

1996

Šlosiar, J. ., & Palenčár, M. . (1996). Sympózium k otázkam postavenia človeka. F, 51(12), 856-857. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1996/12/856-857.pdf
Šlosiar, J. . (1996). Vzostup a pád subjektu alebo od Rousseaua po Derridu (Solomon C. Robert). Filozofia, 51(6), 422-424. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1996/6/422-424.pdf
Šlosiar, J. . (1996). Človek v prirodzenom a odcudzenom svete očami Thoreaua a Nietzscheho. Filozofia, 51(2), 128-134. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1996/2/128-134.pdf

1995

Šlosiar, J. . (1995). Činnosť filozofického klubu v Banskej Bystrici. Filozofia, 50(2), 123-124. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1995/2/123-124.pdf

1985

Šlosiar, J. . (1985). Filozofia pedagogickej praxe, či potreba vyučovať filozofiu. Filozofia, 40(4), 472-475. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1985/4/472-475.pdf

1983

Veverka, L. J., & Šlosiar, J. . (1983). Seminárne sústredenie učiteľov marxisticko-leninskej filozofie vysokých škôl v ČSSR. Filozofia, 38(1), 91-94. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1983/1/91-94.pdf