Skip to main content

Volume 18 (1963), 4

Communication

(Original title: Tendencie a školy v súčasnej sociológii)
Otázky marxistickej filozofie, 18 (1963), 4, 339-343.
File to download: PDF
(Original title: K dejinám prenikania marxizmu do Číny (1919 — 1923))
Otázky marxistickej filozofie, 18 (1963), 4, 344-351.
File to download: PDF