Skočiť na hlavný obsah

Všetky príspevky autora

Karol Kollár
Počet príspevkov: 72

2017

Kollár, K. (2017). Vybrané interdisciplinárne momenty v skúmaní „štúrovskej problematiky“. Filozofia, 72(10), 834-843. Cit de http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2017/10/834-843.pdf
Kollár, K. (2017). Zozuľak, J.: Byzantská filozofia. Filozofia, 72(9), 763-765. Cit de http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2017/9/763-765.pdf
Kollár, K. (2017). Za Jánom Bodnárom (18. 10. 1924 − 20. 12. 2016). Filozofia, 72(1), 77-79. Cit de http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2017/1/77-79.pdf

2016

Kollár, K. (2016). K niektorým vybraným problémom z novších dejín slovenskej filozofie. Filozofia, 71(10), 881-891. Cit de http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2016/10/881-891.pdf
Kollár, K. (2016). Významné životné jubileum Teodora Münza. Filozofia, 71(1), 77-79. Cit de http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2016/1/77-79.pdf

2015

Kollár, K. (2015). O niektorých predpokladoch utvárania základov národnej filozofie v Uhorsku v 19. storočí. Filozofia, 70(10), 865-872. Cit de http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2015/10/865-872.pdf
Kollár, K. (2015). Plašienková, Z. (ed.): Reflexia európskej filozofie v slovenskej filozofii 20. storočia. Tvorba Teodora Münza očami súčasníkov. Filozofia, 70(7), 577-580. Cit de http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2015/7/577-580.pdf

2014

Kollár, K. (2014). Hollý, K., Martinkovič, M. (ed.): Slovenské politické myslenie 1848 – 1914. Filozofia, 69(9), 806-808. Cit de http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2014/9/806-808.pdf
Kollár, K. (2014). K novšiemu výskumu dejín slovenského filozofického myslenia. Filozofia, 69(9), 797-805. Cit de http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2014/9/797-805.pdf

2013

Kollár, K. (2013). Turčan, Ľ. – Klobucký, R. (ed.): Anton Štefánek – vedec, politik, novinár. Filozofia, 68(9), 816-818. Cit de http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2013/9/816-818.pdf