Skočiť na hlavný obsah

Všetky príspevky autora

Anton Štefánek
Počet príspevkov: 3

1996

Štefánek, A. . (1996). Problém vcítenia. Filozofia, 51(12), 845-853. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1996/12/845-853.pdf

1948

Štefánek, A. . (1948). Politická a štátna filozofia Platóna. Philosophica Slovaca, 2 - 3(1), 147-206. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1947-1948/1/147-206.pdf

1946

Štefánek, A. . (1946). Sociálne a politické javy dneška. Philosophica Slovaca, 1(1), 7-20. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1946/1/7-20.pdf