Skočiť na hlavný obsah

Všetky príspevky autora

Ondrej Filo
Počet príspevkov: 4

1998

Filo, O. . (1998). Filozofia pre právnikov (J. Chovancová - T. Valent). Filozofia, 53(3), 198-201. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1998/3/198-201.pdf

1971

Filo, O. . (1971). O povahe vedomia v prácach sovietskych filozofov. Filozofia, 26(4), 386-395. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1971/4/386-395.pdf
Filo, O. . (1971). Vzťah teórie a praxe ako hlavná otázka v marxizme. Filozofia, 26(1), 32-44. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1971/1/32-44.pdf

1968

Filo, O. . (1968). Ideológia v modernej spoločnosti. Filozofia, 23(6), 662-665. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1968/6/662-665.pdf