Skip to main content

Volume 67 (2012), 2

Orientations

(Original title: Rozdeľovanie a prerozdeľovanie ako stelesnenie odlišných princípov spravodlivosti. (Analýza z Marxovho hľadiska, zohľadňujúca súčasnú ekonomickú transformáciu v Číne))
Filozofia, 67 (2012), 2, 160-169.
Abstract

Marx never questioned distributive justice although his theoretical researches are based on his criticism of capitalism and exploitation (labor theory of value). The paper offers a comparison of the classical Marxian theory with the contemporary critical Marxian theory as well as with J. Rawls’s theory of justice with regard to applying the Marxian theory in China… Read more

File to download: PDF