Skip to main content

Volume 65 (2010), 8

Horizons

(Original title: K otázke hodnotovej neutrality spoločenských vied)
Filozofia, 65 (2010), 8, 792-803.
Abstract

Stať je príspevkom k prebiehajúcim sporom o problematike hodnotovej neutrality spolo- čenských vied. Skutočný zmysel tézy o hodnotovej neutralite spoločenských vied nie je podľa autora v popieraní hodnotovej viazanosti vedy, ale 1. v jasnom rozlíšení pravdy, ako vzťahu obsahu našich tvrdení k objektívnej realite, a hodnoty, ako vzťahu objektívnej reality k našim… Read more

File to download: PDF