Skip to main content

Volume 65 (2010), 8

Scientific Life

(Original title: Správa zo IV. slovenského filozofického kongresu Identita – diferencia)
Filozofia, 65 (2010), 8, 814-816.
File to download: PDF
(Original title: Konferencia Za hranicami občianstva: Feminizmus a transformácie spolupatričnosti)
Filozofia, 65 (2010), 8, 817-819.
File to download: PDF