Skip to main content

Volume 65 (2010), 1

Reviews

(Original title: Šmajs, J.: Filosofie – obrat k Zemi. Evolučně ontologická reflexe přírody, kultury, techniky a lidského poznání)
Filozofia, 65 (2010), 1, 102-105.
File to download: PDF
(Original title: Čana, T.: Logomachia)
Filozofia, 65 (2010), 1, 99-101.
File to download: PDF