Skip to main content

Volume 62 (2007), 8

Reviews

(Original title: Inšpirácia k „novému čítaniu“ dejín (nielen) filozofie (E. Farkašová))
Filozofia, 62 (2007), 8, 740-743.
(Original title: Naratívne interview ako špecifická cesta k skúmaniu rodu (Z. Kiczková a kol.))
Filozofia, 62 (2007), 8, 744-747.
File to download: PDF