Skip to main content

Publications of the Author

Dagmar Smreková
Number of publications: 74

2022

Smreková, D. (2022). K otázke morálnej zodpovednosti kolektívnych entít. Filozofia, 77(4), 283 - 297. https://doi.org/https://doi.org/10.31577/filozofia.2022.77.4.4

2021

Smreková, D. (2021). Jankélévitch a Ricœur o povinnosti pamäti. Filozofia, 76(4), 267 – 280. https://doi.org/https://doi.org/10.31577/filozofia.2021.76.4.3

2020

Smreková, D. (2020). Odpustenie v politike: realita alebo ilúzia?. Filozofia, 75(7), 596 – 611. https://doi.org/https://doi.org/10.31577/filozofia.2020.75.7.7

2019

Smreková, D. (2019). K otázke kolektívnej morálnej zodpovednosti neštruktúrovaných zoskupení. Filozofia, 74(8), 608-621. https://doi.org/https://doi.org/10.31577/filozofia.2019.74.8.2
Sedová, T., & Smreková, D. (2019). Za Ľubicou Hábovou. Filozofia, 74(4), 348. Retrieved de https://www.sav.sk/journals/uploads/04141908filozofia%204%20text%208.pdf

2015

Smreková, D. (2015). Ricœur o praktickom rozume. Filozofia, 70(4), 295-306. Retrieved de http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2015/4/295-306.pdf

2013

Smreková, D. (2013). P. Ricœur o vine a odpustení. Filozofia, 68(9), 766-778. Retrieved de http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2013/9/766-778.pdf

2011

Smreková, D. (2011). O neúprimnosti a sebaklamaní. Filozofia, 66(9), 856-867. Retrieved de http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2011/9/856-867.pdf

2010

Smreková, D. (2010). Čo znamená prevziať zodpovednosť? K pojmu imputácie v súčasnej etike. Filozofia, 65(9), 893-906. Retrieved de http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2010/9/893-906.pdf

2009

Smreková, D. (2009). Lalíková, E. – Szapuová, M. (eds.): Podoby filozofovania včera a dnes. Filozofia, 64(10), 1009-1011. Retrieved de http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2009/10/1009-1011.pdf