Skip to main content

Publication Details

A „New Reading“ of (not Only) History (E. Farkašová)

(Original title: Inšpirácia k „novému čítaniu“ dejín (nielen) filozofie (E. Farkašová))
Filozofia, 62 (2007), 8, 740-743.
Type of work: Reviews
Publication language: Slovak