Skip to main content

Volume 62 (2007), 10

Reviews

(Original title: Filozofia národných a európskych dejín (Boris Zala))
Filozofia, 62 (2007), 10, 927-930.
File to download: PDF
(Original title: K téme intersubjektivity (Róbert Karul – Martin Muránsky – Jaroslava Vydrová (ed.)))
Filozofia, 62 (2007), 10, 931-932.
File to download: PDF
(Original title: K dejinám slovenského filozofického myslenia (Karol Kollár))
Filozofia, 62 (2007), 10, 932-933.
File to download: PDF
(Original title: Ideály, myšlienky a osudy slovenskej avantgardy (Vladimír Bakoš))
Filozofia, 62 (2007), 10, 933-935.
File to download: PDF
(Original title: Na pomedzí, ale nie na okraji... (Andrej Kopčok))
Filozofia, 62 (2007), 10, 935-937.
(Original title: O príspevku hlasistov k vývinu moderného myslenia na Slovensku (Róbert Klobucký))
Filozofia, 62 (2007), 10, 937-939.
File to download: PDF
(Original title: Systematický pohľad na otázky sociálnej etiky (Igor Kišš))
Filozofia, 62 (2007), 10, 940-942.
File to download: PDF