Skip to main content

Volume 62 (2007), 10

Scientific Life

(Original title: Prednášky SFZ pri SAV v prvom polroku 2008)
Filozofia, 62 (2007), 10, 902.
(Original title: Medzi obrazom a technikou)
Filozofia, 62 (2007), 10, 943-944.
File to download: PDF
(Original title: Správa z Letnej univerzity 2007)
Filozofia, 62 (2007), 10, 944-947.
File to download: PDF