Skip to main content

Volume 56 (2001), 8

Philosophy in the School Desk

(Original title: Niektoré aspekty Bergsonovej dynamickej ontológie)
Filozofia, 56 (2001), 8, 562-567.
File to download: PDF
(Original title: Tomáš Akvinský a jeho filozofická interpretácia sveta)
Filozofia, 56 (2001), 8, 568-571.
File to download: PDF