Skip to main content

Publications of the Author

Štefan Šrobár
Number of publications: 5

2009

Šrobár, Štefan . (2009). Poláková, J.: Smysl dialogu. O směřování k plnosti lidské komunikace. Filozofia, 64(9), 903-905. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2009/9/903-905.pdf

2001

Šrobár, Štefan . (2001). Niektoré aspekty Bergsonovej dynamickej ontológie. Filozofia, 56(8), 562-567. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2001/8/562-567.pdf

2000

Šrobár, Štefan . (2000). Hľadanie transcendencie v postmodernej dobe (Jolana Poláková). Filozofia, 55(3), 277-280. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2000/3/277-280.pdf
Šrobár, Štefan . (2000). Problém človeka v modernom kresťanskom myslení. Filozofia, 55(1), 36-38. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2000/1/36-38.pdf

1998

Šrobár, Štefan . (1998). Integrácia biblického a filozofického prístupu k človeku (J. Letz). Filozofia, 53(4), 261-265. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1998/4/261-265.pdf