Skip to main content

Volume 53 (1998), 8

Reviews

(Original title: O sociálnom konaní (M. Mahmoodian))
Filozofia, 53 (1998), 8, 538-541.
File to download: PDF
(Original title: Žiadostivosť a jej sila v praktickom usudzovaní a konaní (G. F. Schueler))
Filozofia, 53 (1998), 8, 542-546.
File to download: PDF
(Original title: Monografia par excellence (M. Žilínek))
Filozofia, 53 (1998), 8, 546-547.
File to download: PDF
(Original title: Soloviov o Platónovej životnej dráhe (V. Solovjev))
Filozofia, 53 (1998), 8, 548-551.
File to download: PDF