Skip to main content

Volume 53 (1998), 5

Reflections - Essays

(Original title: Kriesenie sociológie na stránkach Filozofického časopisu)
Filozofia, 53 (1998), 5, 306-314.
File to download: PDF
(Original title: O historických koreňoch akulturačných stretov dvoch krajne protikladných civilizácií)
Filozofia, 53 (1998), 5, 315-321.
File to download: PDF
(Original title: Model človeka ako aktívneho organizmu a teórie životných cieľov)
Filozofia, 53 (1998), 5, 322-327.
File to download: PDF