Skip to main content

Volume 49 (1994), 5

Reports

(Original title: Valné zhromaždenie Slovenského filozofického združenia)
Filozofia, 49 (1994), 5, 329-330.
File to download: PDF
(Original title: Činnosť Východoslovenskej odbočky Slovenského filozofického združenia)
Filozofia, 49 (1994), 5, 331.
File to download: PDF