Skip to main content

Volume 47 (1992), 1

Short Reflections

(Original title: K Šimečkovej kritike utopizmu)
Filozofia, 47 (1992), 1, 30-33.
File to download: PDF
(Original title: Systémové zmeny očami Milana Šimečku)
Filozofia, 47 (1992), 1, 34-38.
File to download: PDF
(Original title: Pokus Rainera Kirscha o teóriu básnického prekladu)
Filozofia, 47 (1992), 1, 39-44.
File to download: PDF