Skip to main content

Volume 45 (1990), 4

Slovak philosophical association

(Original title: Správa Akčného výboru SFS SAV)
Filozofia, 45 (1990), 4, 446-461.
File to download: PDF
(Original title: Stanovy Slovenského filozofického združenia SAV)
Filozofia, 45 (1990), 4, 493-496.
File to download: PDF
(Original title: Uznesenia Ustanovujúceho valného zhromaždenia SFZ SAV)
Filozofia, 45 (1990), 4, 496-497.
File to download: PDF

Slovak philosophical association

(Original title: Diskusia)
Filozofia, 45 (1990), 4, 462-492.
File to download: PDF