Skip to main content

Volume 45 (1990), 4

Views

(Original title: Človek a stroj (Problém sociológie a metafyziky techniky))
Filozofia, 45 (1990), 4, 430-445.
File to download: PDF