Skip to main content

Volume 45 (1990), 4

Documents

(Original title: Výberová bibliografia k rozvoju filozofického myslenia na Slovensku v r. 1918 — 1949 (knižné publikácie a zborníky))
Filozofia, 45 (1990), 4, 503-509.
File to download: PDF