Skip to main content

Publications of the Author

Andrea Šuttová
Number of publications: 2

1990

Šuttová, A. . (1990). Výberová bibliografia k rozvoju filozofického myslenia na Slovensku v r. 1918 — 1949 (knižné publikácie a zborníky). Filozofia, 45(4), 503-509. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1990/4/503-509.pdf

1988

Šuttová, A. . (1988). Seminár o súčasných nemarxistických koncepciách človeka. Filozofia, 43(1), 99-101. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1988/1/99-101.pdf