Skip to main content

Volume 44 (1989), 4

Jubilees

(Original title: K. Lorenz — zakladateľ klasickej európskej etológie)
Filozofia, 44 (1989), 4, 495-497.
File to download: PDF
(Original title: Vplyv filozofických ideí Veľkej francúzskej buržoáznej revolúcie na Slovensku)
Filozofia, 44 (1989), 4, 497-518.
File to download: PDF