Skip to main content

Publications of the Author

Alan Kövér
Number of publications: 1

1989

Kövér, A. . (1989). K. Lorenz — zakladateľ klasickej európskej etológie. Filozofia, 44(4), 495-497. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1989/4/495-497.pdf