Skip to main content

Volume 44 (1989), 4

Reviews

(Original title: O predpokladoch historického myslenia v klasickej nemeckej filozofii)
Filozofia, 44 (1989), 4, 521-524.
File to download: PDF
(Original title: Od úpadku hegelovstvi k novohegelovství)
Filozofia, 44 (1989), 4, 524-528.
File to download: PDF