Skip to main content

Volume 41 (1986), 2

Views

(Original title: Filozofické myslenie v Maďarsku)
Filozofia, 41 (1986), 2, 197-204.
File to download: PDF
(Original title: Matematicko-štatistické metódy v rozvoji teórie kultúry)
Filozofia, 41 (1986), 2, 205-209.
File to download: PDF
(Original title: Eticko-filozofické aspekty pojmu morálna povinnosť (so zreteľom na profesiovú činnosť lekára])
Filozofia, 41 (1986), 2, 210-217.
File to download: PDF